•  

    Ook dit seizoen hebben we te maken met leden die hun contributie niet op tijd hebben betaald. Na vele verzoeken mondeling, schriftelijk en per mail zijn die leden overgedragen aan het incassobureau.De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor uw rekening!Wij zijn geen aanspreekpunt in deze en u dient te communiceren met het incassobureau.Het bestuur