• Huishoudelijk Reglement

   
  Om het verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden en onze vrijwilligers enigszins te ontlasten, hanteren we voor onze vereniging inzake omgang met elkaar, teamdiscipline en het onderhoud van ons complex een aantal gedragsregels. Wij verzoeken ieder vv HWD Overschie-lid en bezoeker van onze vereniging hieraan gehoor te (blijven) geven.

  Afmelden wedstrijden
  Zorg ervoor dat je tijdig afmeldt bij je contactpersoon  indien je onverhoopt niet op een wedstrijddag aanwezig kan zijn. Voor de zaterdagen verzoeken we je dit uiterlijk donderdagavond voor 19.30 uur te melden. De trainers kunnen dan waar nodig en mogelijk nog een vervanger proberen te regelen.

  Wij vragen je voor de wedstrijden en trainingen op tijd aanwezig te zijn.
  Dit betekent:
  - bij een thuiswedstrijd uiterlijk een uur voor aanvang aanwezig zijn (dan kunnen we zien hoeveel spelers er zijn).
  - bij een uitwedstrijd de aangegeven vertrek c.q. verzameltijd strak aanhouden (i.v.m. reistijd).
  - bij een training een kwartier voor aanvang van de training present zijn.

  Het hanteren van deze regels voorkomt veel chaotische taferelen zoals het te laat aankomen bij andere verenigingen en het te laat beginnen van wedstrijden (en daarmee het uitlopen van het gehele voetbalprogramma die dag).

  Aanmoedigen langs de lijn
  Telkens ontmoeten wij langs de lijn veel belangstellenden. Het is fijn dat er zoveel publiek langs de lijn staat. Toch ontkomen wij niet aan het verzoek om het bij aanmoedigingen te houden en met bijvoorbeeld '(tactische) voetbalaanwijzingen' richting spelers en scheidsrechters terughouden te zijn. Hier hebben we immers onze leiders en trainers voor. Als bijvoorbeeld een pupil in het veld staat en uit alle hoeken hoort welke kant hij op moet, dan is dat voor hem behoorlijk verwarrend. En ook een scheidsrechter moet plezier in het fluiten behouden, hoe slecht hij ook altijd volgens 'kenners' op dat moment fluit.

  Grof taalgebruik
  Helaas moeten wij hier soms corrigerend ingrijpen. Leiders, trainers en scheidsrechters worden altijd verzocht hier op te letten, maar in feite moet iedereen zelf bewust zijn dat sommige opmerkingen/uitdrukkingen en frustraties ook anders geuit kunnen worden en zichzelf hierop corrigeren.

  Gebruik consumpties
  Het opruimen van je eigen flesjes, bekertjes, patatbakjes, etc. zal vanzelfsprekend moeten zijn. Toch vinden vrijwilligers veel troep langs de velden of op de tafels in de kantine. Het is een kleine moeite om na afloop de lege flesjes aan de bar terug te brengen en het afval in de afvalbakken te deponeren. Het is verboden om glaswerk mee naar buiten te nemen.

  Gebruik kleedkamers
  Houdt de kleedkamers bij vv HWD Overschie en bij andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus bijvoorbeeld geen voetbalschoenen tegen de vloer en zeker niet tegen de muur uitkloppen, maar tegen elkaar slaan boven een afvalbak, of gebruik de borstels die buiten staan. Bij gebruik van het toilet deze doortrekken en het afval in de daarvoor bestemde afvalbak doen. Ook af en toe de kleedkamer met de trekker schoonmaken behoort tot een goede mentaliteit. Een ander kan zich dan na jou in een schone omgeving omkleden, iets wat jijzelf ook prettig zal vinden. Bovendien behoudt de vrijwilliger die dit schoonmaakt zo ook plezier in het werk! Bezoekers/ouders vragen wij uit de kleedkamers te blijven. Het is daar vaak zo druk dat overzicht ontbreekt. Natuurlijk moeten F-pupillen nog in hun kleding gehesen worden, maar vanaf de E-pupillen is dat niet meer nodig.

  Douchen
  Wij staan erop dat je na een training/wedstrijd douchet. De leiders en trainers zullen hierop toezien. Allereerst is het hygiënisch, maar ook voor eventueel kouvatten is het belangrijk. Bezweet van het veld op de fiets stappen is niet goed. Bovendien behoort dit tot een goed teamdiscipline. Alleen op speciaal verzoek worden eventueel uitzonderingen gemaakt. Gebruik de douches om je schoon te maken en niet om lang te baden! Het watergebruik kost immers geld.  

  De kantine en het voorplein
  Let erop dat lopen op voetbalschoenen in de kantine niet is toegestaan. Voetbaltassen kan je voor en na afloop van de wedstrijd of training in het tassenrek voor de kleedkamers plaatsen. Tijdens de wedstrijd of training blijven de voetbaltassen in de kleedkamer. Voor de goede orde: het tassenrek is geen klimrek en het voorplein geen voetbalplein.

  Persoonlijke bezittingen
  Waardevolle spullen zoals geld, sieraden en telefoons kunnen tijdens de wedstrijden bij je leider ter bewaring worden ingeleverd. Achter de bar kan je een geldkistje ophalen. Laat waardevolle kleding nooit opvallend in de kleedkamer achter, maar stop ze weg in je sporttas. Neem zeker tijdens trainingsdagen geen waardevolle spullen mee! Tijdens wedstrijden is het dragen van horloges/kettingen verboden; je kan jezelf of een ander daarmee verwonden. Verloren of vergeten kledingstukken/voorwerpen worden 1 week in onze kantine bewaard; indien je iets mist kan je bij het kantinepersoneel navraag doen. Daarna worden ze elders in bewaring gesteld.

  Afzeggingen
  Probeer om bezettingsproblemen te voorkomen het aantal afmeldingen tot een minimum te beperken. Indien je toch niet bij een voetbalwedstrijd of activiteit aanwezig kan zijn, laat de desbetreffende leider dit dan tijdig weten. Deze heeft dan nog de tijd om voor jouw team een plaatsvervanger te regelen, indien beschikbaar. A.u.b. afmelden vóór donderdagavond 19.30 uur bij de desbetreffende trainer. Afmelden voor wedstrijden is verplicht! Tegen wegblijven zonder vooraf tijdig te melden zijn we genoodzaakt streng op te treden.

  Afgelastingen
  Voor het informeren naar afgelastingen gelden de volgende procedures:

  1. Wedstrijden en activiteiten op zaterdag en zondag
  Om te informeren of de wedstrijd op zaterdag doorgaat, kan je vanaf 07.30 uur naar vv HWD Overschie bellen (010- 4623716).Dit indien je al vroeg bij vv HWD Overschie aanwezig moet zijn. Bedenk wel hoe vroeger je belt, des te groter de kans is dat we je een antwoord schuldig moeten blijven. Voor doorgang van de (uit)wedstrijden zijn we afhankelijk van het tijdstip van keuring door de consul. Dit kan per vereniging sterk verschillen. We trachten ons eerst te laten informeren over de wedstrijden die rond 08.30 uur en 09.45 uur aanvangen. Pas als deze wedstrijden bij ons bekend zijn, onderzoeken we of de overige wedstrijden en activiteiten doorgaan. Speel je later op de dag, dan dus niet meteen 's ochtends vroeg naar vv HWD Overschie bellen.Als het gehele amateurvoetbal of bijvoorbeeld alleen de jeugd door de KNVB wordt afgelast, dan is er sprake van een algehele afgelasting binnen een bepaalde district en categorie. Dit komt voor bij slechte weersomstandigheden waardoor de meeste velden onbespeelbaar zijn geworden, zoals bij overvloedige regenval of vorst. Algehele afgelastingen worden op vrijdag op teletekst weergegeven zodra dit door de KNVB bekend word gemaakt (kan tot 's avonds laat nog worden ingevoerd).Zo kom je er achter of alle wedstrijden zijn afgelast:

  · bekijk pagina 603;

  · kijk naar het zaterdag / zondag voetbal;

  · zoek het juiste KNVB-district (onze jeugd speelt in West 2);

  · bekijk categorie I om na te gaan of vv HWD Overschie doorgaat (alles is afgelast indien er een kruisje staat genoteerd);

  · bekijk categorie II als je wilt weten of alle pupillenwedstrijden zijn afgelast (alles is afgelast indien er een kruisje staat genoteerd);

  2. Doordeweekse wedstrijden, activiteiten en trainingen

  De kantine is doorgaans rond 17.30 uur geopend en dan tevens telefonisch bereikbaar (010- 4623716).

  P.S. In principe gaan trainingen altijd door, doordat we beschikken over een kunstgrasveld. Een regenbui of periode is daarom geen reden meer voor aflasten van een training. Alleen met sneeuw op het kunstgrasveld kan dit terrein niet gebruikt worden. Verder wordt een training in principe alleen bij uitzonderlijk slecht weer afgelast (onweer, storm).