• Contributie


  Onderstaand een overzicht van de jaarlijkse contributiebedragen (exclusief bijdrage voor de kledinglijn).

  Senioren zondag € 215,=
  A-B-C-D-junioren € 175,=
  E-F-pupillen € 150,=

  Zaal per team € 1500,= (10 spelers)

  Hiernaast gelden de onderstaande contributiebedragen voor "uitzonderlijke" gevallen:
  Niet spelend trainend lid € 90,=
  Niet spelend lid € 75,=

  Bij het aangaan van een lidmaatschap gelden o.m. onderstaande voorwaarden:

  1. De contributiefacturen worden aan het adres van jet lid verstuurd. De contributie dient voor 1 september van ieder voetbalseizoen te worden betaald. U kunt kiezen om alles direct te betalen of in 3 termijnen.


  2. Mocht een lid tijdens het voetbalseizoen het lidmaatschap opzeggen, dient het nog resterende contributiebedrag van het seizoen volledig worden voldaan.

  3. Wanneer er een team gedurende het seizoen uit de competitie wordt genomen doordat er een tekort aan spelers is, dan ontvangt u geen restitutie. Dit omdat wij als vereniging hiervoor niet aansprakelijk zijn.


  Kledingpakket:
  Bij de jeugdafdeling geldt een verplicht aankoop van het trainingspakket. Kosten van dit pakket zijn € 92,=. (excl. verzendkosten) Dit pakket kunt u bij betaling bestellen bij de jeugdcommissie.

   Samenwerking NIKKI:

  Het bestuur van V.V. H.W.D. heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden per direct een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

  NIKKI start per april 2021 met de inning van de openstaande contributie voor het seizoen 2020 - 2021

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

  U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

  U ontvangt begin april de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de nog openstaande contributie van het seizoen 2020 – 2021 die verdeeld wordt over 3 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

  Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

  Wanneer u in april geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar hwd@nikki.nl

  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

  Administratiekosten termijnbetalingen

  Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.  

  Vergoedingen via derden

  Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

  Let op!

  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1.           Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op hwd@nikki.nl

  2.           De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

  3.           De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

  4.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in de laatste periode van dit seizoen!