• Contributie


  Onderstaand een overzicht van de jaarlijkse contributiebedragen (exclusief bijdrage voor de kledinglijn).

  Senioren zondag € 215,=
  A-B-C-D-junioren € 175,=
  E-F-pupillen € 150,=

  Zaal per team € 1500,= (10 spelers)

  Hiernaast gelden de onderstaande contributiebedragen voor "uitzonderlijke" gevallen:
  Niet spelend trainend lid € 90,=
  Niet spelend lid € 75,=

  Bij het aangaan van een lidmaatschap gelden o.m. onderstaande voorwaarden:

  1. De contributiefacturen worden aan het adres van jet lid verstuurd. De contributie dient voor 1 september van ieder voetbalseizoen te worden betaald. U kunt kiezen om alles direct te betalen of in 3 termijnen.


  2. Mocht een lid tijdens het voetbalseizoen het lidmaatschap opzeggen, dient het nog resterende contributiebedrag van het seizoen volledig worden voldaan.

  3. Wanneer er een team gedurende het seizoen uit de competitie wordt genomen doordat er een tekort aan spelers is, dan ontvangt u geen restitutie. Dit omdat wij als vereniging hiervoor niet aansprakelijk zijn.


  Kledingpakket:
  Bij de jeugdafdeling geldt een verplicht aankoop van het trainingspakket. Kosten van dit pakket zijn € 92,=. (excl. verzendkosten) Dit pakket kunt u bij betaling bestellen bij de jeugdcommissie.