• Na het vertrek van Jean Soons een jaar gelden konden we de taak van secretaris niet opvullen.

    Deze is door ondergetekende en door Hennie de Nooijer waargenomen en we zijn dan ook blij dat we Bram bereid hebben gevonden om deze taak op zich te nemen.

    Wij wensen hem veel succes.

    Ed Ficken, voorzitter